oplossen resolve

Foutopsporingsverzoek. Met deze foutopsporingsopdracht wordt de aanvraag geparseerd en vooraf verwerkt, worden de opzoekingen in de afbeeldingscatalogus uitgevoerd, wordt de catalogus:Modifier-insluitingen, macro- en variabelevervangingen enzovoort, net als req=img.

req=resolve

De laatste verzoektekenreeks wordt geretourneerd in plaats van de resultaatafbeelding, met het MIME-type text/plain.

De HTTP-respons is niet cacheable.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49