ThumbHorizAlign thumbhorizalign

Horizontale uitlijning voor miniaturen. Geeft de horizontale uitlijning aan van de miniatuurafbeelding in de rechthoek van de antwoordafbeelding die wordt opgegeven door wid= en hei= of door kenmerk::DefaultThumbPix.

Wordt alleen gebruikt voor miniatuuraanvragen ( req=tmb).

Eigenschappen section-c98f793986cd4f98a3995615e3b68f76

Enum. Toegestane waarden zijn respectievelijk 1, 2 en 3 voor links, midden en rechts uitlijnen.

Standaard section-0c06f0d998cb4306868b360a06c32e5b

Overgenomen van default::ThumbHorizAlign indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-a74a13c3643140cf971d7a4275e0fdb3

catalogus::ThumbType , kenmerk::DefaultThumbPix, wid=, hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49