RequestObfuscation requestobfuscation

Modus Verduistering aanvragen. Geeft het type verduistering aan dat moet worden toegepast op geldige aanvragen.

Eigenschappen section-0819432615324e259f24717e16835427

Enum. Reeks aan 0 om verzoekverwarring onbruikbaar te maken, of aan 1 om base64 het coderen te selecteren. Er worden momenteel geen andere verduisteringsmethoden ondersteund.

Standaard section-e7f49493d9a940acb4f7938df7cac44d

Overgenomen van default::RequestObfuscation indien niet gedefinieerd of leeg.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49