Naam name

Naam van profielsneltoets. Een naam van een sneltoets voor het kleurprofiel.

Eigenschappen section-52a4b91bbfa045c49c9541444fad2027

Tekstreeks. Vereist. Primaire indexsleutel voor de ICC-profielkaart. Elk icc::Name Waarde moet uniek zijn in de tabel en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard section-9d23d9b082f541b5b29b4ff92e942942

Geen.

Zie ook section-71e698883b4e49779db0a6856d95fb22

kenmerk::RootId

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49