Overzicht overview

Afbeeldingscatalogi worden gebruikt om informatie over afbeeldingen en ondersteunende gegevens (zoals lettertypen en ICC-profielen) aan de server te verstrekken.

Afbeeldingscatalogi worden gebruikt om informatie over afbeeldingen en ondersteunende gegevens (zoals lettertypen en ICC-profielen) aan de server te verstrekken.

Elke afbeeldingscatalogus bestaat uit een vereist kenmerkbestand voor de catalogus en een set optionele bestanden met catalogusgegevens:

  • Het afbeeldingsgegevensbestand waarin afbeeldingen en sjablonen en de bijbehorende metagegevens worden gespecificeerd.
  • Het SVG-gegevensbestand waarin de SVG-bestanden en de bijbehorende metagegevens worden vermeld.
  • Het macro definitiedossier, dat definities voor verzoekmacro's verstrekt.
  • Het bestand met lettertypetoewijzing, dat tekstlettertypen bijhoudt.
  • Het profielkaartbestand, dat ICC-kleurprofielen opgeeft.
  • Het bestand met regelsets waarin de regels voor voorbewerking van HTTP-aanvragen worden gedefinieerd.

De dossiers van de catalogusgegevens worden geassocieerd met beeldcatalogi door dossierverwijzingen in het dossier van de catalogusattributen. Hetzelfde bestand met catalogusgegevens kan worden gedeeld door meerdere afbeeldingscatalogi.

Kenmerkbestanden van catalogus moeten een .ini bestandsachtervoegsel en moet zich in het deelvenster Platform ServerCatalogusmap van het type ( PlatformServer::catalog.rootPath). Catalogusgegevensbestanden kunnen zich in dezelfde map of in een andere map bevinden die toegankelijk is voor de Platform Server.

In dit document wordt de bestandsindeling Image Catalog beschreven voor het Dynamic Media Image Serving-systeem. Het beoogde publiek is ervaren programmeurs en ontwikkelaars van websites die Dynamic Media Image Serving willen gebruiken voor een web- of aangepaste toepassing.

Aangenomen wordt dat de lezer over het algemeen bekend is met het Dynamic Media Image Serving System, de algemene normen en conventies voor HTTP-protocollen en de basistechnologie voor beeldbewerking.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49