Retourneert returns

vntc retourneert de volgende waarden, afhankelijk van het feit of een fout optreedt tijdens de verwerking.

  • 0 als er geen fouten worden aangetroffen.
  • 1 als er (fatale of niet-fatale) fouten optreden.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49