Map installeren install-folder

De installatiemap voor Image Serving (install_folder) is install_root/ImageServing.

install_root standaardinstellingen C:\Program Files\Scene7 in Windows (een andere install_root kan tijdens de installatie worden geselecteerd). In Linux®, install_root moet altijd /usr/local/scene7 (Er mogen symbolische koppelingen worden gebruikt).

In dit document: install_folder kan worden vertegenwoordigd door ./".

Alle bestandspaden zijn hoofdlettergevoelig in UNIX® en hoofdlettergevoelig in Windows.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49