Lettertypetoewijzingen font-maps

De volgende velden worden herkend in bestanden met lettertypetoewijzingen.

Vet
Vette markering vlak (secundaire indexsleutel).
Cursief
Cursief (tertiaire indexsleutel).
MetricsPath
Bestandspad voor lettertypemetriek.
Naam
Naam lettertype (primaire indexsleutel).
PsName
Naam van lettertype Postscript (voor FXG-rendering).
FontPath
Pad hoofdlettertypebestand.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49