Cursief italic

Cursieve markering.

Geeft aan of het lettertypebestand waarnaar wordt verwezen door deze lettertypetoewijzingsrecord moet worden gebruikt wanneer hierom wordt gevraagd door de cursief RTF ( \i).

Eigenschappen section-607e76490e87418496d1c6763018a14f

Markering. Optionele tertiaire indexsleutel voor de lettertypetoewijzing.

Standaard section-0b88057d00ce4160929c23fbf138b309

0.

Zie ook section-05057a6689a942b4b539c5de35c9b2a6

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49