sizeN sizen

Genormaliseerde grootte. Wordt gebruikt om afbeeldingsgrootten of rechthoekgrootten op te geven, genormaliseerd ten opzichte van de grootte van laag 0 of een andere afbeelding.

sizeN
nx , nihil
nx , nihil
genormaliseerde breedte en hoogte ten opzichte van een andere afbeelding (echt, echt, groter dan 0)

Beide nx en nihil moet groter zijn dan 0. 0,0 kan erop wijzen dat een specifieke standaardgrootte moet worden gebruikt. 1,1 geeft een grootte aan die gelijk is aan de referentieafbeelding.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49