Opties voor vignetten options-for-vignettes

De volgende opties bepalen de verwerking van vignetbestanden. Ze worden genegeerd als sourceFile geen vignet is.

-contents
Hiermee maakt u een XML-bestand dat de objecthiërarchie vertegenwoordigt, inclusief de geselecteerde objectkenmerken. De inhoud van het bestand is gelijk aan de inhoud die wordt geretourneerd door de req=contents gebruiken. Het bestand heeft dezelfde naam als het bronbestand, maar met een .xml achtervoegsel.
-uitsnijden x y winderig hei

Snijd het vignet uit voordat u het schaalt.

x, y de linkerbovenhoek van de snijrechthoek is, en winderig, hei is de grootte van de uitsnijdrechthoek. Waarden zijn pixelcoördinaten ten opzichte van de weergave-afbeelding met volledige resolutie van het bronvignet.

-cropn xn yn brein heek

Snijd het vignet uit voordat u het schaalt.

xn, yn de linkerbovenhoek van de snijrechthoek is, en brein, heek is de grootte van de uitsnijdrechthoek. Waarden worden genormaliseerd ten opzichte van de weergaveafbeelding van het bronvignet en moeten liggen tussen 0,0...1.0.

xn+ brein en yn+ heek mag niet groter zijn dan 1,0.

-inbedmateriaal
Ingesloten materialen in het uitvoervignet houden. Standaard worden materialen verwijderd uit het uitvoervignet.
-height ivaal
Een of meer uitvoervignethoogten in pixels. Genegeerd als -info wordt gespecificeerd. ivaal kan 0 zijn, wat de breedte van het invoervignet aangeeft. Zie Vignet schalen voor nadere informatie.
-imagemap
Het uitnemen van het afbeeldingskaartbestand uit het vignet inschakelen. De kaartgegevens worden naar een HTML-bestand geschreven dat alleen een <map> element. Het uitvoerbestand krijgt dezelfde naam als het uitvoerafbeeldingsbestand, maar met een .htm achtervoegsel. Er wordt een waarschuwingsbericht gegenereerd en er wordt geen bestand gemaakt als de opdracht is opgegeven maar er geen kaartgegevens aanwezig zijn in het vignet.
-profile
Hiermee wordt een kopie van het ICC-profiel dat is ingesloten in het vignet, opgeslagen naar een bestand. Er wordt een waarschuwingsbericht gegenereerd en er wordt geen ICC-profielbestand gemaakt als de opdracht is opgegeven maar er geen ICC-profiel aanwezig is in het vignet.
-piramide
Hiermee maakt u een piramidevignet. Vereist wanneer gerenderde afbeeldingen worden weergegeven met Dynamic Media-zoomviewers. Zie Vignet schalen voor aanvullende informatie.
-thumbwidth ivaal
Beperking van pixelbreedte en -hoogte voor de miniatuurafbeelding. Indien opgegeven, een JPEG-afbeelding die niet breder en niet groter is dan ivaal wordt gegenereerd op basis van de afbeelding van de vignetweergave, een deelvensterafbeelding van het stijlenbestand van het kabinet of de verlichtingskaart van de eerste stijl in het stijlbestand van de vensterbedekkingen.
-width ivaal *[, ivaal]
Een of meer uitvoervignetbreedten in pixels. Genegeerd als -info wordt opgegeven. ivaal kan 0 zijn, wat de hoogte van het invoervignet aangeeft. Zie Vignet schalen voor nadere informatie.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49