Referentie afbeeldingsgegevens image-data-reference

In deze sectie worden de kenmerken van de afbeeldingsgegevens beschreven.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49