PostModifier postmodifier

Modifier-tekenreeks voor postfix-verzoek. Geen of meer opdrachten Afbeeldingsservice gescheiden door '&' tekens.

Opdrachten in dit veld overschrijven opdrachten altijd in de HTTP-aanvraag en in catalog::Modifier.

catalog::PostModifier is handig als voor bepaalde afbeeldingen speciale instellingen nodig zijn die normaal gesproken via de URL worden beheerd, zoals qlt= of resmode=. catalog::Modifier moet worden gebruikt voor het instellen van de meeste IS-opdrachten in de afbeeldingscatalogus.

Macro's zijn toegestaan in catalog::PostModifier, zolang deze in dezelfde catalogus of in de standaardcatalogus zijn gedefinieerd. Ook aangepaste variabelen kunnen worden gebruikt.

NOTE
Als een aanvraag meerdere lagen betreft, wordt alleen de inhoud van catalog::PostModifier van laag 0 wordt toegepast. catalog::PostModifier van alle andere lagen wordt genegeerd.

Eigenschappen section-6d5b0462ba1245b8ac3ddfd15c059f42

Tekstreeks. Optioneel.

Standaard section-8c83bce7f6c846d48fbe8fd30bedf5d5

Geen.

Zie ook section-8942f70e40f44dc48df51b4d8d0a7cde

catalogus::Modifier

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49