catalog-server.conf catalog-server-conf

Bevat instellingen voor het beheer van afbeeldingscatalogi.

Dit bestand is een JAVA-eigenschappenbestand. Er moet op worden toegezien dat de desbetreffende verdragen worden nageleefd; anders Platform Server kan niet starten. Gebruik een dubbele backslash '\' of een enkele forward slash '/' in plaats van een backslash '' in Windows-bestandspaden. De backslash wordt gebruikt als escape-teken in dit type bestand.

Wijzigingen in dit bestand worden van kracht kort nadat het bestand is opgeslagen.

Alleen onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd in catalog-service.conf. Als een bepaalde instelling ontbreekt, kan deze overal in het bestand worden toegevoegd. Er mag slechts één instantie van elke instelling aanwezig zijn.

catalog.rootPath=./catalog

catalog.cacheRoot=./cache

catalog.modificationWaitTime=5000

catalog.refreshInterval=10000

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49