effect effect

Selecteer Effectlaag. Selecteert een effect laag en begint een nieuw laagsegment in het verzoekkoord, dat met de huidige laag wordt geassocieerd.

effect= *n*

n
Aantal effectlagen (int niet gelijk aan 0).

Alle bevelen binnen het nieuwe segment worden toegepast op de gespecificeerde effect laag. Een segment van de effectlaag wordt geëindigd door volgende layer= of effect= of aan het einde van de aanvraag.

De waarde n moet kleiner zijn dan 0 voor buitenlaageffecten (dat wil zeggen effecten achter de bovenliggende laag) en groter dan 0 voor binnenlaageffecten (dat wil zeggen, effecten binnen de bovenliggende laag). Effectlaagnummers hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Het effect laagaantal specificeert de z-orde, als er veelvoudige effect lagen voor de zelfde ouderlaag zijn. De lagen met een hoger nummer worden boven op de lagen met een lager nummer geplaatst.

Effectlagen kunnen worden gekoppeld aan layer=comp.

Eigenschappen section-e11f795deff345779ce280a82cf221ca

Effectlaag, opdracht. De waarde n mag niet 0 zijn.

Standaard section-84bbe1cfe7a94040827c994323ac59d4

Geen.

Voorbeeld section-adf2fd8edb184803a2603d7b9a6db6da

…&layer=5&src=/myCat/myImage&size=200,200&effect=-1&$shadow$&…

Zie ook section-573273e9e0e64103a5764075f5e50180

layer=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49