Miniatuurregels thumbnail-rules

Houd rekening met deze miniatuurregels.

  1. Indien catalog::ThumbType=CropVervolgens wordt de (uitgesneden) afbeelding zo klein mogelijk geschaald, terwijl de hele doelrechthoek nog steeds wordt bedekt. Indien catalog::ThumbType=FitVervolgens wordt de (uitgesneden) afbeelding zo groot mogelijk geschaald, terwijl de hele afbeelding wel in de doelrechthoek past. Indien catalog::ThumbType=Texturewordt de (uitgesneden) afbeelding geschaald naar de verhouding van catalog::ThumbRes tot catalog::Resolution.
  2. De geschaalde afbeelding uitlijnen met de doelrechthoek op basis van attribute::ThumbHorizAlign en attribute::ThumbVertAlign.
  3. Snijd het resultaat bij naar de doelrechthoek.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49