DefaultFont defaultfont

Standaardlettertypenaam. Geeft aan welk lettertype moet worden gebruikt als een aanvraag voor text= geen lettertype bevat.

Eigenschappen section-b71618fec3c443a392d67eff480f0e5d

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldig lettertype zijn::Naam-waarde in de lettertypetoewijzing van deze afbeeldingscatalogus of in de lettertypetoewijzing van de standaardcatalogus.

Standaard section-ed0199be32a24e31a47b345ce7d109f6

Overgenomen van default::DefaultFont indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-b012591f90a2428a8062afe4f3b6ce33

font::Name , kenmerk:FontMapFile

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49