Id id

Vignetidentificatie. Indexsleutelwaarde waarmee records in het vignetkaartbestand door de server worden opgezocht.

Typisch een kort en uniek herkenningsteken, zoals een aantal SKU. Dit kan ook een complexere tekenreeks zijn die er als een bestandspad uitziet.

Eigenschappen section-267bbf34677e4401abbaf6fdce52191b

Tekstreeks. Vereist. Primaire indexsleutel voor de tabel met vignetkaarten. Elk vignette::Id Waarde moet uniek zijn in de tabel en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard section-736d3419b19045efa00887cb595b0337

Geen.

Zie ook section-19dce97a43a9461caf74ef3cdd560a3a

kenmerk::RootId

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49