Kenmerkbestanden van Catalog catalog-attribute-files

Kenmerkbestanden van catalogus kunnen elke naam hebben, maar moeten een .ini achtervoegsel bestand. U kunt ze eenvoudig onderhouden met elke teksteditor.

Kenmerkbestanden van catalogus bestaan uit een set tekstrecords, gescheiden door één bestand <CR> (ASCII-code 0xD), één <LF> (ASCII-code 0xA), of een <CR><LF> paar. Elke record bestaat uit een kenmerknaam en een of meer door komma's gescheiden kenmerkwaarden:

*name*= *value*&#42;[, *value*]{<CR>|<LF>|<CR><LF>}

name
Kenmerknaam; kan bestaan uit een of meer letters, cijfers, '-' en '_'; niet hoofdlettergevoelig.
value
Kenmerkwaarde; mag geen waarde bevatten <cr> , of <lf> tekens, tenzij deze worden beschermd door één backslash vlak voor het nieuwe-regelteken.
  • Spaties tussen tokens zijn optioneel.
  • Records met onbekende kenmerknamen worden genegeerd door de Platform Server.
  • Kenmerknamen kunnen bestaan uit elke combinatie van ASCII-letters, -cijfers en "-", "_" en "."
  • Als dezelfde kenmerknaam meerdere keren voorkomt in hetzelfde kenmerkbestand, heeft de laatste aangetroffen naam voorrang.
  • Gebruik '#' als het eerste teken om een record te markeren als een opmerking die de parser negeert.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49