IccProfileSrcCmyk iccprofilesrccmyk

Standaard CMYK-invoerkleurprofiel. Hiermee wordt de naam opgegeven van het ICC-kleurprofiel dat moet worden gebruikt voor CMYK-bronafbeeldingen die geen kleurprofiel insluiten en voor bepaalde CMYK-kleurwaarden die zijn opgegeven met diverse opdrachten voor afbeeldingsservice, zoals color=.

Eigenschappen section-fc2ad12a3c6e4c7cab495f1878638e66

Tekstreeks. Indien opgegeven, moet dit een geldige waarde zijn icc::Name waarde in de ICC-profielkaart van deze afbeeldingscatalogus of de standaardcatalogus, of een bestandspad dat relatief is ten opzichte van attribute::RootPath. Het ICC-profiel waarnaar wordt verwezen, moet een CMYK-profiel zijn.

Standaard section-c1f63b4bd32a4f38bf5d68decb9e25da

Overgenomen van default::IccProfileSrcCmyk indien niet gedefinieerd of leeg. Indien attribute::IccProfileSrcCmyk niet wordt omgezet in een geldig profiel, attribute::IccProfileCmyk wordt in plaats daarvan gebruikt.

Zie ook section-a6623bd4277e43b084ec0fb9e02069dc

icc::Name , kenmerk:IccRenderIntent, kenmerk::IccProfileCmyk, kenmerk::RootPath

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49