Naam name

Naam van profielsneltoets. Een naam van een sneltoets voor het kleurprofiel.

Eigenschappen section-30fc50f71f4a4ea7b14b2524d1f2b698

Tekstreeks. Vereist. Primaire indexsleutel voor de ICC-profielkaart. Elk icc::Name Waarde moet uniek zijn in de tabel en mag geen ','-tekens bevatten.

Standaard section-47a56671d1e94497aa7ea83fe9590c05

Geen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49