Gegevens in cache plaatsen data-caching

Bij het renderen van afbeeldingen worden de functies voor het in cache plaatsen van afbeeldingen gebruikt voor het opslaan van gegevens van responsafbeeldingen, tussentijdse gegevens voor geneste/ingesloten aanvragen en bronafbeeldingsgegevens (zoals structuren) die uit een externe bron zijn verkregen.

Raadpleeg de documentatie bij de beeldserver voor een beschrijving van de mechanismen voor het in cache plaatsen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49