Laageffecten layer-effects

Schaduw- en gloedeffecten in Photoshop-stijl worden geïmplementeerd met behulp van speciale sublagen (effectlagen) die aan elke laag (de bovenliggende laag) kunnen worden gekoppeld, inclusief laag=0 en layer=comp.

Effectlagen ondersteunen een aantal standaardkenmerken en -opdrachten voor afbeeldingen en lagen, maar zijn niet bedoeld als algemene lagen en bieden geen ondersteuning voor onafhankelijke afbeeldings- of tekstgegevens.

Een willekeurig aantal laageffecten kan aan één bovenliggende laag worden gekoppeld.

Binnenste en buitenste effecten section-2dade7ee98e041d1b4d1725e6f98a515

Binneneffecten boven op de bovenliggende laag worden weergegeven en zijn alleen zichtbaar in dekkende gebieden van de bovenliggende laag. Buitenste effecten worden weergegeven achter de bovenliggende laag (zodat ze nooit zichtbaar zijn binnen dekkende gebieden van de bovenliggende laag) en kunnen worden geplaatst op een willekeurige positie in het samengestelde canvas. Een binnen- of buiteneffect wordt gekozen door een positief of negatief effect laagnummer toe te wijzen met de opdracht effect= gebruiken. De effect= beheert ook de z-volgorde onder meerdere effectlagen die aan dezelfde bovenliggende laag zijn gekoppeld.

Verhouding tot bovenliggende laag section-eb8bfc4f754a42fc973b562821d6f2d3

De lagen van het effect worden automatisch gerangschikt en geplaatst om met de ouderlaag (namelijk erft de effect laag) te samenvallen size= en origin= waarden van de bovenliggende laag). pos= U kunt de effectlaag ook buiten de bovenliggende laag plaatsen, zoals gewoonlijk is vereist voor slagschaduwen en binnenschaduweffecten. While for standard layers pos= Hiermee geeft u een verschuiving op tussen de oorsprong van deze laag en laag 0 voor effectlagen pos= Hiermee bepaalt u de verschuiving tussen de oorsprong van de effectlaag en de bovenliggende laag.

Ondersteunde opdrachten en kenmerken section-035fc6bcba7d4e7ab4bd46687c1d8879

Effectlagen accepteren de volgende opdrachten en kenmerken:

  • blendMode=
  • effect=
  • color=
  • maskUse=
  • opac=
  • op_grow=
  • op_blur=
  • op_noise=
  • pos=

Alle andere opdrachten voor afbeeldingen en lagen in effectlagen worden genegeerd.

Standaardeffectmacro's section-a01e8dcc87c94495b54a6dfb21d2a718

Om het gebruik van laageffecten te vergemakkelijken, voorziet IS twee macro's van de standaardafbeeldingscatalogus, $shadow$ en $glow$, die standaardwaarden bieden voor effectlaagkenmerken die vergelijkbaar zijn met Photoshop-laageffecten. De volgende lijst maakt een lijst van welke effect bevel en macro zouden moeten worden gebruikt om de standaardeffecten van de laag uit te voeren. Natuurlijk, kunnen om het even welke die attributen in de macro's worden gespecificeerd in URL worden gewijzigd, of de alternatieve macro's kunnen worden gecreeerd om de gevolgen van de douanelaag uit te voeren.

Gewenst effect
Opdracht
Slagschaduw
effect=-1&$shadow$
Schaduw binnen
effect=1&$shadow$
Gloed buiten
effect=-1&$glow$
Gloed binnen
effect=1&$glow$

Voorbeelden section-4c449fdf707b43858917fb271fa1fe96

Voeg een drie pixels brede, rode rand met een dekking van 50% toe aan een laag:

…&effect=-1&op_grow=3&color=255,0,0,128&…

De rand volgt de contouren van het alfakanaal of masker van de afbeelding. Instelling effect=1 plaatst u in plaats daarvan de rand op de binnenrand.

Voeg een schaduw voor een vervaging toe aan een afbeelding met de standaardeffectinstellingen (behalve de kleur):

http://server/is/image/myCat/myImage?size=200,200&extend=0,0,10,10&effect=-1&$shadow$&color=50,143,254

extend= Hiermee voegt u een kleine marge toe aan de rechterbenedenranden van de afbeelding, waardoor de slagschaduw niet kan worden bijgesneden tot de afbeeldingsgrenzen.

Zie ook section-1acccccf534549aea23d4c008c17e7c0

effect=, Command Macros%l94560

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49