convertTextToOutlines converttexttooutlines

Tekst in een PDF-bestand omzetten in contouren.

convertTextToOutlines
0|1

De opdracht URL gebruiken convertTextToOutlines=1 om alle tekst in een PDF-bestand te wijzigen in padomtrekken.

Wanneer een effect wordt toegepast op tekst in een PDF-bestand, zoals tekst omzetten in contouren, wordt de uiteindelijke gerenderde afbeelding verkleind of 'afgevlakt'.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49