Opdrachten tekstlaag text-layer-commands

Deze opdrachten zijn niet alleen van toepassing op algemene laagopdrachten, maar ook op tekstlagen.

textPs
Verschaft RTF aan de met Photoshop compatibele tekstrenderer.
textAttr
Hiermee stelt u aanvullende tekstkenmerken in.
textPath
Hiermee geeft u het pad op waarop tekst moet worden getekend.
pathAttr
Hiermee stelt u aanvullende tekstpadkenmerken in.
textFlowPath
Hiermee geeft u een of meer niet-rechthoekige tekststroomgebieden op.
textFlowXpath
Hiermee geeft u uitsluitingsgebieden voor tekstflow op.
textAngle
Stelt de hoek van de tekstbasislijn in.
text
Biedt laagtekst aan de traditionele tekstrenderer.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49