enableVisibleAttributeOptimization enablevisibleattributeoptimization

Hiermee wordt de optimalisatie van FXG ingeschakeld.

&enableVisibleAttributeOptimization
0|1

Verwijdert de elementen waarvan de zichtbaarheid is ingesteld op false in FXG terwijl deze FXG wordt doorgegeven, waardoor de verwerkingstijd van FXG afneemt. Hoewel alleen die elementen met zichtbaarheid als false worden verwijderd die geen invloed hebben op andere elementen in FXG. Als er bijvoorbeeld tekst is ingeschakeld Path en zichtbaarheid van Path is ingesteld op false, wordt deze niet verwijderd uit FXG, zelfs niet als deze optie is ingeschakeld, omdat tekst op dit pad moet worden getekend.

De standaardwaarde is 1.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49