Gereserveerde tekens reserved-characters

Deze sectie bevat een lijst met tekens die zijn gereserveerd voor specifieke doeleinden.

RTF gebruikt accolades ' {' en ' }' als scheidingstekens voor groepen. Ze moeten in paren voorkomen en kunnen genest zijn. Gebruik ' \{' en ' \}", respectievelijk.

NOTE
U moet alle accolades die in RTF worden gebruikt URL-coderen.

Back slashes '' worden gebruikt om RTF-opdrachten en trefwoorden te introduceren. Als u een backslash wilt weergeven, gebruikt u '\\'.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49