ruw rough

ruwheid van het materiaaloppervlak. Hiermee bepaalt u de relatieve ruwheid van het materiaaloppervlak.

rough= *val*

val
Oppervlakruwheid (0...100 percenten) of -1 om de standaardruwheid te selecteren.

Wordt gebruikt om het 3D-spiegelrendereffect te bepalen. Lagere waarden voor ruwheid produceren doorgaans vloeiender reflectie-effecten. Bij hogere waarden wordt de gereflecteerde afbeelding gerandomiseerd en verspreid.

Elk materiaaltype ( type=) definieert een minimum- en een maximumrendereffect voor spiegeling op basis van ruwheid. Voor sommige materiaalsoorten (bijvoorbeeld wandpapier): rough= heeft een minimale invloed op het uiterlijk van de reflectie, terwijl het effect voor andere materiaalsoorten (bijvoorbeeld steen of keramiek) aanzienlijk groter is.

rough=-1 Stelt de ruwheid in op een server-interne standaardwaarde (40% voor typische materiaaltypen).

Eigenschappen section-515375758b254c80af576271bdb61bb8

Materiaalkenmerk. Genegeerd als het vignet geen 3D-reflectiemogelijkheid heeft, als er geen 3D-geometrie aan het doelobject is gekoppeld of als het doelobject geen andere objecten in de scène spiegelt.

Standaard section-11861a5e6e8649ee988267d2707fd7cc

catalog::Roughness Als het materiaal op een catalogusingang gebaseerd is, anders ongeveer 40%.

Zie ook section-d232fff7237443cc95c4bb50cb3d32bb

type= , gloss=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49