Kleurbeheer van afbeeldingsserver image-serving-color-management

Image Serving ondersteunt kleurruimteconversies op basis van kleurruimteprofielen die voldoen aan de ICC-specificatie (International Color Consortium).

Standaardkleurruimten section-8cfe60808bce49968091995e4e521dba

Elke afbeeldingscatalogus (en de standaardcatalogus) kunnen een set ICC-profielen definiëren die de standaardkleurruimten voor deze catalogus vormen: één invoer- en één uitvoerprofiel voor grijswaarden-, RGB- en CMYK-gegevens. Zie
kenmerk::IccProfileRgb
kenmerk::IccProfileGray
kenmerk::IccProfileCmyk
kenmerk::IccProfileSrcRgb
kenmerk::IccProfileSrcGray
kenmerk::IccProfileSrcCmyk.

Invoerkleurruimte section-9f08e2c1b6aa4fe4815be174972c1944

Bronafbeeldingen kunnen ICC-profielen insluiten om de invoerkleurruimte te definiëren. Als er geen profiel is ingesloten in een bronafbeelding, attribute::IccProfileSrc* van de toepasselijke afbeeldingscatalogus wordt gebruikt die overeenkomt met het pixeltype van de bronafbeelding. Als dit kenmerk niet is gedefinieerd in de afbeeldingscatalogus, attribute::IccProfile* wordt gebruikt. Als dat cataloguskenmerk ook niet is gedefinieerd, wordt de afbeelding niet in kleur beheerd en worden alleen naïeve transformaties toegepast.

Uitvoerkleurruimte section-b517bca622b64dcfa7defba6035d0716

De kleurruimte van het uiteindelijke afbeeldingsresultaat van een aanvraag wordt gedefinieerd met de icc= gebruiken. Indien icc= niet is opgegeven, wordt de standaarduitvoerkleurruimte (uit de hoofdcatalogus van de aanvraag) die overeenkomt met het pixeltype van de uitvoerafbeelding, gebruikt als de uitvoerkleurruimte. Als er geen uitvoerprofiel is gedefinieerd in de hoofd- of standaardcatalogus en als de basislaag een afbeelding is met een ingesloten profiel dat overeenkomt met het type uitvoerpixel, wordt dat profiel gebruikt voor de uitvoerkleurruimte. Anders blijft de uitvoerkleurruimte ongedefinieerd. Alleen naïeve kleuromzettingen worden toegepast bij het omzetten tussen pixeltypen en er kan geen kleurprofiel in de uitvoerafbeelding worden ingesloten.

De uitvoerkleurruimte van een geneste/ingesloten aanvraag voor het leveren van een afbeeldingsserver is altijd gelijk aan de uitvoerkleurruimte van het buitenste bestand, dat de aanvraag insluit.

Effen kleuren section-df03a5c5ca894e6f8b9a5ba02cf6ac03

Kleurwaarden opgegeven met color=, bgcolor=of de RTF-opdracht \iscolortbl worden gekoppeld aan de invoerkleurruimte als de kleurwaarde het achtervoegsel 'S' bevat. Als dit niet het geval is, worden de waarden gekoppeld aan de uitvoerkleurruimte. Kleurwaarden opgegeven met bgc= of de RTF-opdrachten \colortbl en \cmykcolortbl worden altijd gekoppeld aan de overeenkomende standaardkleurruimte of de werkelijke uitvoerkleurruimte.

NOTE
Op dit moment bgc= neemt niet volledig deel aan kleurbeheer. Het achtervoegsel 'S' wordt genegeerd wanneer het wordt opgegeven met bgc=en wordt de omzetting naïef uitgevoerd wanneer het pixeltype van de kleurwaarde die is opgegeven met bgc= verschilt van het pixeltype van de uitvoerafbeelding. Anders, bgc= wordt gekoppeld aan de werkelijke uitvoerkleurruimte.

Geneste en ingesloten aanvragen section-bdda638c31504f26a77e51ebb1ea6e3b

De uitvoerkleurruimte voor geneste IS-aanvragen en ingesloten AIR-verzoeken wordt automatisch ingesteld op de uitvoerkleurruimte van het buitenste verzoek, tenzij in het geneste verzoek een expliciete uitvoerkleurruimte wordt opgegeven met icc=. Bovendien nemen geneste/ingesloten aanvragen de standaardkleurruimten voor uitvoer over van de hoofdcatalogus van de buitenste aanvraag, zodat de waarden voor effen kleuren op consistente wijze worden verwerkt.

Kleurruimte converteren section-ca87b80b8e364ea59d8a92d87121b0fb

In afbeeldingsservers wordt doorgaans geprobeerd kleurconversies tijdens de verwerking uit te stellen. Als alle lagen van een afbeelding dezelfde laagkleurruimte hebben, vindt de omzetting in de uitvoerkleurruimte plaats na het samenvoegen en definitief schalen. Als het om meerdere laagkleurruimten gaat, wordt elke laag getransformeerd naar de uitvoerkleurruimte voordat deze wordt samengevoegd.

NOTE
De opdrachten op_brightness=, op_colorbalance=, op_colorize=, op_contrast=, op_hue=, en op_saturation= zijn RGB-bewerkingen. Bij deze bewerkingen blijft de kleurgetrouwheid alleen behouden als de kleurruimte van de laag een pixeltype van RGB heeft. Als u een andere kleur dan RGB gebruikt, worden de gegevens geconverteerd naar RGB met naïeve kleurconversie en heeft het resultaat een beperkte kleurgetrouwheid. De laagkleurruimte voor dergelijke lagen moet als onbepaald worden beschouwd.

Opties voor kleurconversie zijn beschikbaar bij icc= of, indien icc= is niet opgegeven, met attribute::IccRenderIntent, attribute::IccBlackPointCompensation, en attribute::IccDither.

Kleurprofielen insluiten section-261ebbae5ce046589a776ca972380052

Het ICC-kleurprofiel van de uitvoerkleurruimte kan, indien beschikbaar, worden ingesloten in de reactieafbeelding door iccEmbed=.

ICC-profielen beheren section-eb210e4b44e64e2c8b80ee59216c5555

Alle kleurprofielen die door de server worden gebruikt, moeten voldoen aan de ICC-specificatie. ICC-profielbestanden hebben doorgaans een .icc of .icm bestandsachtervoegsel en bevinden zich op dezelfde locatie als afbeeldingsgegevensbestanden.

Uitvoerprofielen kunnen worden opgegeven op bestandspad/-naam in het dialoogvenster icc= wordt aangeraden alle profielbestanden te registreren in de ICC-profielkaart van de standaardcatalogus of afbeeldingscatalogus en gebruik sneltoetsidentificatoren ( icc::Name) in plaats van bestandspaden.

Alle ICC-profielen waarnaar wordt verwezen in catalog::IccProfile en in attribute::IccProfile* moet zijn geregistreerd in de ICC-profielkaart van de afbeelding of standaardcatalogus.

Beperkingen section-fb50ede40b124b89b30679da29782ab5

Momenteel worden alleen CMYK-, RGB- en grijswaardenkleurruimten ondersteund.

Opgenomen ICC-kleurprofielen section-98b4a7d9f9814e8ba27d6dcf3dcf850c

De meeste ICC-profielen voor Adobe van afbeeldingen worden opgenomen in de standaardafbeeldingscatalogus. Deze profielen zijn toegankelijk met de algemene namen (zoals in Photoshop) of met een iets kortere id. In de volgende tabel worden alle standaard-ICC-profielen weergegeven. Wanneer u naar een profiel in het dialoogvenster icc= gebruiken onder de algemene naam, moeten spaties als gecodeerd worden %20.

Er kunnen aanvullende profielen worden toegevoegd aan de standaardprofielen, hetzij aan de standaardcatalogus, hetzij aan een specifieke afbeeldingscatalogus. Zie de ICC Profile Map Reference voor meer informatie.

NOTE
De volgende tabel is van toepassing op Dynamic Media Hybrid alleen (wordt uitgevoerd in dynamicmedia uitvoeringsmodus).
Id
Algemene naam
Bestandsnaam
RGB
AdobeRGB
Adobe RGB (1998)
AdobeRGB1998.icc
AppleRGB
Apple RGB
AppleRGB.icc
CIERGB
CIE RGB
CIERGB.icc
ColorMatchRGB
ColorMatch RGB
ColorMatchRGB.icc
NTSC
NTSC (1953)
NTSC1953.icc
PAL
PAL/SECAM
PAL_SECAM.icc
ProPhoto
ProPhoto RGB
ProPhoto.icm
SMPTE
SMPTE-C
SMPTE-C.icc
sRGB
sRGB IEC61966-2.1
sRGB-kleurruimteprofiel.icm
WideGamutRGB
Brede kleuromvang RGB
WideGamutRGB.icc
CMYK
CoatedFogra27
Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFOGRA27.icc
CoatedFogra39
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFOGRA39.icc
CoatedGraCol
Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
CoatedGRACoL2006.icc
EuropeISOCoated
Europe ISO Coated FOGRA27
EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
EuroscaleCoated
Euroscale Coated
EuroscaleCoated.icc
EuroscaleUncoated
Euroscale Uncoated v2
EuroscaleUncoated.icc
JapanColorCoated
Japan Color 2001 Coated
JapanColor2001Coated.icc
JapanColorNewspaper
Japan Color 2002 Newspaper
JapanColor2002Newspaper.icc
JapanColorUncoated
Japan Color 2001 Uncoated
JapanColor2001Uncoated.icc
JapanColorWebCoated
Japan Color 2003 Web Coated
JapanColor2003WebCoated.icc
JapanWebCoated
Japan Web Coated (Ad)
JapanWebCoated.icc
NewsprintSNAP2007
US Newsprint (SNAP 2007)
USNewsprintSNAP2007.icc
PS4Default
Photoshop 4 standaard CMYK
Photoshop4DefaultCMYK.icc
PS5Default
Photoshop 5 standaard CMYK
Photoshop5DefaultCMYK.icc
SheetfedCoated
U.S. Sheetfed Coated v2
USSheetfedCoated.icc
SheetfedUncoated
U.S. Sheetfed Uncoated v2
USSheetfedUncoated.icc
UncoatedFogra29
Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
UncoatedFOGRA29.icc
WebCoated
U.S. Web Coated (SWOP) v2
USWebCoatedSWOP.icc
WebCoatedFogra28
Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
WebCoatedFOGRA28.icc
WebCoatedGrade3
Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
WebCoatedSWOP2006Grade3.icc
WebCoatedGrade5
Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
WebCoatedSWOP2006Grade5.icc
WebUncoated
U.S. Web Uncoated v2
USWebUncoated.icc

De volgende tabel is van toepassing op Dynamic Media Classic Image Serving en Dynamic Media (wordt uitgevoerd in dynamicmedia_scene7 uitvoeringsmodus).

Id
Algemene naam
Bestandsnaam
RGB
AdobeRGB
Adobe RGB (1998)
AdobeRGB1998.icc
AppleRGB
Apple RGB
AppleRGB.icc
`CIERGB
CIE RGB`
CIERGB.icc
ColorMatchRGB
ColorMatch RGB
ColorMatchRGB.icc
NTSC
NTSC (1953)
NTSC1953.icc
PAL
PAL/SECAM
PAL_SECAM.icc
ProPhoto RGB
ProPhoto RGB
ProPhoto RGB.icm
SMPTE
SMPTE-C
SMPTE-C.icc
sRGB
sRGB IEC61966-2.1
sRGB-kleurruimteprofiel.icm
WideGamutRGB
Brede kleuromvang RGB
WideGamutRGB.icc
CMYK
CoatedFogra27
Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFOGRA27.icc
CoatedFogra39
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFOGRA39.icc
Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
CoatedGRACoL2006.icc
EuropeISOCoated
Europe ISO Coated FOGRA27
EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
Euroscale Coated v2
Euroscale Coated v2
EuroscaleCoated.icc
EuroscaleUncoated
Euroscale Uncoated v2
EuroscaleUncoated.icc
JapanColorCoated
Japan Color 2001 Coated
JapanColor2001Coated.icc
JapanColorNewspaper
Japan Color 2002 Newspaper
JapanColor2002Newspaper.icc
JapanColorUncoated
Japan Color 2001 Uncoated
JapanColor2001Uncoated.icc
Japan Color 2003 Web Coated
Japan Color 2003 Web Coated
JapanColor2003WebCoated.icc
JapanWebCoated
Japan Web Coated (Ad)
JapanWebCoated.icc
PS4Default
Photoshop 4 standaard CMYK
Photoshop4DefaultCMYK.icc
PS5Default
Photoshop 5 standaard CMYK
Photoshop5DefaultCMYK.icc
SheetfedCoated
U.S. Sheetfed Coated v2
USSheetfedCoated.icc
SheetfedUncoated
U.S. Sheetfed Uncoated v2
USSheetfedUncoated.icc
UncoatedFogra29
Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
UncoatedFOGRA29.icc
US Newsprint (SNAP 2007)
US Newsprint (SNAP 2007)
USNewsprintSNAP2007.icc
WebCoated
U.S. Web Coated (SWOP) v2
USWebCoatedSWOP.icc
WebCoatedFogra28
Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
WebCoatedFOGRA28.icc
Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
WebCoatedSWOP2006Grade3.icc
Web Coated SWOP Grade 5 Paper
Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
WebCoatedSWOP2006Grade5.icc
WebUncoated
U.S. Web Uncoated v2
USWebUncoated.icc

Zie ook section-39159397e80b4efca5f631eab8b9aa06

Internationaal kleurconsortium, icc=, iccEmbed=, kenmerk::IccProfile*, kenmerk::IccProfileSrc*, kenmerk:IccRenderIntent, kenmerk::IccBlackPointCompensation, kenmerk::IccDither, ICC Profile Map Reference, color=, bgc=, color

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49