IccDither iccdither

Dithering voor kleurconversie. Geeft aan of dithering moet worden gebruikt om de perceptuele kwaliteit van kleuromzettingen te verbeteren wanneer er geen expliciete selectie met icc= wordt gemaakt.

Eigenschappen section-b7ba44d2d5de43f5a0841fe4cac29d35

Markering. Stel de waarde in op 0 om dithering uit te schakelen of op 1 om dithering in te schakelen.

Standaard section-86c4230a16454464880f64d4ab5ad533

Overgenomen van default::IccDither indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-fe119006eb414a618b6ec9edbed8fe94

kenmerk::IccProfile *, icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49