Afbeeldingen renderen instellen en configureren setup-and-configure-image-rendering

Renderen van afbeelding is geconfigureerd met fileinstall_folder/conf/ImageRendering.conf.

Raadpleeg de sectie Configuratie van de documentatie voor meer informatie. Alleen in Windows kunt u dit bestand ook openen via het menu Start: Start menu > Programs > Scene7 > Edit Image Rendering Configuration File.

Raadpleeg de documentatie bij Image Serving om het renderen van afbeeldingen te stoppen en te starten. Renderen van afbeelding kan niet afzonderlijk worden gestopt of gestart vanuit Image Serving.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49