set set

Informatie over mediaset.

req=set[,xml[, encoding]|{json[&id=reqId]}]

coderen
UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1
reqId
Unieke aanvraag-id

Retourneert informatie over afbeeldingen, video's, stalen en verschillende metagegevens die zijn gekoppeld aan de catalogus::ImageSet voor de afbeeldingscatalogus die is opgegeven in het URL-pad. Deze reactie is een hiërarchische structuur zoals die door het verstrekte type van reeks wordt bepaald. De juiste opmaak wordt toegepast wanneer de bestandsindeling xml of json wordt aangevraagd.

De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::NonImgExpiration.

NOTE
Het dubbele punt wordt niet toegestaan in req=set verzoeken.

Verzoeken die JSON reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van manager JS aanwezig in de reactie JSONP. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. Standaard is s7jsonResponse.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49