landinstelling locale

Landinstellings-id voor vertaling. Geeft de landinstellings-id voor de aanvraag op.

locale=[ *locId*]

locId
Landinstelling-id (tekenreeks).

Gebruikend deze identiteitskaart en de regels die met worden gespecificeerd attribute::LocaleMap en attribute::LocaleStrMap, Image Serving past optionele vertaling van catalogus-id en lokalisatie van tekenreeksen toe.

Eigenschappen section-1854a9902b884d9b8e8e713b6635723f

Verzoek, opdracht. Is op het volledige verzoek van toepassing, met inbegrip van genestelde/ingebedde verzoeken, ongeacht waar het wordt gespecificeerd. locId mag alleen afdrukbare ASCII-tekens bevatten. Genegeerd als er geen lokalisatiekaarten zijn gedefinieerd in de hoofdcatalogus van deze aanvraag. Er wordt een fout geretourneerd als deze leeg of ongeldig is locId is opgegeven en er is geen standaardregel gedefinieerd in attribute::DefaultLocale.

Standaard section-9699fbc26de6453e9029e0003c79a7ef

attribute::DefaultLocale wordt gebruikt wanneer locale= niet is opgegeven.

Zie ook section-28a586d43ac4429d98e318a580c92af4

kenmerk::DefaultLocale , kenmerk:LocaleMap, kenmerk:LocaleStrMap, Localisatie-ondersteuning

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49