monitor.conf monitor-conf

Bevat instellingen voor het bewakings-/waarschuwingssysteem.

Dit bestand is een JAVA-eigenschappenbestand. Er moet op worden toegezien dat de desbetreffende verdragen worden nageleefd; anders Platform Server kan niet starten. Let er vooral op dat u een dubbele backslash '\' of één enkele slash '/' moet gebruiken in plaats van een backslash '' in Windows-bestandspaden, omdat de backslash wordt gebruikt als escape-teken in dit type bestand.

Wijzigingen in dit bestand worden van kracht kort nadat het bestand is opgeslagen.

Algemeen

monitorAlertGenerator.enableGlobalAlerting=false

mailSender.host=127.0.0.1

mailSender.port=25

monitorAlertGenerator.messageTo=noone@scene7.com

monitorAlertGenerator.messageFrom=noone@scene7.com

monitorAlertGenerator.alertInterval=600000

monitorAlertGenerator.heapSpaceResetInterval=600000

monitorAlertGenerator.minTrafficForAlerts=0.0

Waarschuwingsdrempels

monitorAlertGenerator.maxAverageResponseTime=200

monitorAlertGenerator.maxErrorRate=0.05

monitorAlertGenerator.minRequestRate=0.0

monitorAlertGenerator.minFreeHeapSpace=52428800

monitorAlertGenerator.maxOverlap=20

monitorAlertGenerator.lockedThreshold=60000

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49