CacheValidationPolicy cachevalidationpolicy

Beleid voor validatie van servercache. Hiermee geeft u aan wanneer cachemaringangen op de server worden gevalideerd.

Bij validatie op basis van vervaldatum worden bronafbeeldingen periodiek gecontroleerd of ze zijn gewijzigd. Bij validatie op basis van een catalogus worden bronafbeeldingen alleen gecontroleerd na de catalog::TimeStamp waarde gewijzigd.

Validatie op basis van catalogi wordt aanbevolen bij gebruik van afbeeldingscatalogi. Validatie op basis van verlopen moet worden gebruikt wanneer rechtstreeks naar afbeeldingen wordt verwezen, zonder dat een afbeeldingscatalogus wordt gebruikt.

Eigenschappen section-650cbddd81a24c3b8b70479248a45dc9

Enum. 0 om op vervaldatum gebaseerde validatie te selecteren, 1 om op catalogus gebaseerde cachevalidatie te selecteren.

Standaard section-0ce22732e0e9431d8a05d8b9158c0b5a

Overgenomen van default::CacheValidationPolicy indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-a0c922fa519641f2bce05e75e4eb51d0

catalogus::TimeStamp

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49