JavaScript-eigenschappen javascript-properties

Als JavaScript is opgegeven als de indeling voor reacties, worden de antwoordgegevens zodanig opgemaakt dat deze worden geparseerd als een JavaScript-include-bestand.

Een typisch JavaScript-eigenschapsantwoord heeft de volgende algemene structuur:


<varname>
 objectName.propertyName
</varname>='
<varname>
  propertyValue
</varname>'
...

De propertyValue kan leeg zijn. Witruimte is optioneel aan het begin en einde van elke regel en voor en na het scheidingsteken =. Alle waarden staan tussen enkele aanhalingstekens. Enkele aanhalingstekens in tekenreeksen worden met twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens genegeerd.

Als u een reactie met JavaScript-eigenschappen wilt parseren, moet een of meer objecten waarnaar in het antwoord wordt verwezen, worden gemaakt voordat het eigenschappenbestand wordt geladen. Hieronder ziet u een voorbeeld voor gebruik req=props om de grootte van de reactieafbeelding in JavaScript te verkrijgen:

<script> image = new Object; </script>
<script
src='http://myServer/is/image/myImage?req=props,javascript'>
<script> alert("Size: " + image.width + " , " +
image.height); </script>
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49