Meerdere verlichtingstoewijzingen gebruiken using-multiple-illumination-maps

Voor sommige toepassingen is mogelijk een andere verlichtingskaart voor verschillende soorten materialen vereist.

Voor elk vignet kunnen maximaal drie verlichtingstoewijzingen worden gemaakt. De verlichtingskaart voor een renderbewerking wordt geselecteerd met de illum= en of gloss= opdrachten.

Standaardselectie - Indien illum= of gloss= niet worden opgegeven, gebruikt de renderer de eerste gemaakte verlichtingskaart (normaal kaart A, ook wel de 'Plat'-verlichtingskaart genoemd).

Automatische selectie metgloss= - Indien illum= is niet opgegeven of is ingesteld op -1, vergelijkt de renderer de opgegeven waarden gloss= waarde met de glanswaarden die aan elke verlichtingsafbeelding in het vignet zijn gekoppeld. Hierbij wordt de verlichtingsafbeelding gekozen waarvan de glanswaarde het dichtst bij de opgegeven waarde ligt gloss=.

Selectie expliciet maken metillum= - Indien illum= is opgegeven en ingesteld op 0, 1, of 2gebruikt de renderer de overeenkomstige verlichtingskaart; gloss= wordt genegeerd voor het selecteren van de verlichtingskaart.

Als het vignet slechts één verlichtingskaart bevat, gebruikt renderer die kaart en negeert illum= en gloss= opdrachten.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49