addressfilter addressfilter

Adresfilterelement. Optioneel in <rule> elementen. Overschrijft kenmerk::ClientAddressFilter wanneer de regel wordt toegepast.

Attributen section-e7a0960f7f0045da91de37824aa4aeaa

Geen.

Gegevens section-eb138f192516418a9ef2ab9a38c9ee9e

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen. Elk individueel adres kan een facultatief netmasker achtervoegsel omvatten om specificatie van IP adreswaaiers toe te staan. Zie kenmerk::ClientAddressFilter voor meer informatie.

Beschrijving section-099b7839c4be40c68cbff29dad14e7d5

De toegang tot deze beeldcatalogus kan tot één of meerdere specifieke IP adressen worden beperkt door hen in te specificeren <addressfilter> element. Een fout "verzoek geweigerd"wordt teruggekeerd aan de cliënt als het cliëntIP adres niet wordt aangepast.

Toegang is niet beperkt als <addressfilter> is leeg of niet opgegeven.

Als de <expression> in de <rule> element ontbreekt of leeg is, het <addressfilter> wordt toegepast op alle aanvragen.

localhost maakt altijd impliciet deel uit van de ClientAddressFilter definitie, zelfs als niet uitdrukkelijk gespecificeerd. Verzoeken van localhost nooit worden afgewezen, ongeacht ClientAddressFilter specificatie.

Seeaalso section-02056065e0c042e1b155b2f3e5b84ef7

kenmerk::ClientAddressFilter

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49