Afbeeldingen images

De gegevens van het beeld zijn teruggekeerd als een verzoek met succes voltooit, en als het verzoek of geen req= bevel omvat, of als req=img of req=tmb.

Het MIME-type van de HTTP-respons wordt bepaald door fmt=of, indien fmt= is niet opgegeven, is <image/jpeg>.

De status van de HTTP-reactie is '200 OK' als de aanvraagmethode onvoorwaardelijk was GET of HEAD.

De server kan reageren met status '304' (niet gewijzigd) en geen afbeeldingsgegevens retourneren als reactie op een voorwaardelijke GET aanvraag (met een geldige If-Modified-Since of If-None-Match header).

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49