Standaardaanvraagkenmerken default-request-attributes

Cataloguskenmerkbestanden herkennen deze standaardaanvraagkenmerken.

DefaultExt
Achtervoegsel standaardafbeeldingsbestand.
DefaultFont
Standaardlettertypenaam.
DefaultImage
Standaardreactieafbeelding.
DefaultPix
Standaardgrootte voor antwoordafbeeldingen.
DefaultThumbPix
Standaardgrootte voor miniaturen.
BkgColor
Standaardachtergrondkleur voor antwoordafbeeldingen.
JpegQuality
Standaard JPEG-coderingsinstellingen.
ResMode
Standaardmodus voor opnieuw berekenen van pixels.
DefaultLocale
Standaardlandinstellings-id.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49