Variabele verwerking in ingesloten externe verzoeken variable-processing-in-embedded-foreign-requests

Alle $var$ verwijzingen die ergens binnen de accolades van een ingesloten extern verzoek voorkomen, worden vervangen door overeenkomende waarden voor de definitie van variabelen.

Hiermee kunnen ingesloten externe aanvragen in een sjabloon in een afbeeldingscatalogus worden geplaatst.

De waarden van variabelen die in buitenlandse verzoeken moeten worden vervangen moeten typisch dubbel-gecodeerd zijn, omdat geen hercodering wordt toegepast alvorens de server probeert om definitieve buitenlandse url over te brengen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49