map map

Afbeeldingskaartgegevens.

req=map[,text|{xml[, *coderen*]}|{json[&id= *reqId*]}]

coderen
UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1
reqId
Unieke aanvraag-id.

Retourneert catalog::Map zonder wijzigingen wanneer een eenvoudig item in een catalogus wordt opgevraagd waarvoor geen aanvullende opdrachten zijn opgegeven (wordt niet geschaald naar catalog::maxPix).

Als er andere opdrachten in de aanvraag worden opgegeven, wordt een samengestelde afbeelding met hyperlinks geretourneerd. De samengestelde afbeelding met hyperlinks wordt afgeleid door alle elementen te schalen, uit te snijden, te roteren en in lagen te plaatsen catalog::Map en/of map= opdrachten die in de aanvraag zijn opgenomen, net als de afbeeldingsgegevens req=img.

Opgeven text of laat de tweede parameter weg zodat u de gegevens van de beeldkaart in de vorm van kunt terugkeren HTML <AREA> elementtekenreeks met MIME-type reactie text/plain.

Opgeven xml zodat u de reactie als XML in plaats van HTML kunt formatteren. U kunt desgewenst tekstcodering opgeven. De standaardwaarde is UTF-8.

Retourneert een lege tekenreeks (of leeg) <AREA> element) als er geen kaartgegevens zijn gevonden voor de opgegeven catalogusobjecten, en/of als er geen toewijzingsgegevens zijn gevonden <AREA> blijven na het uitsnijden van de afbeeldingen.

De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::Expiration.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

De <reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. De standaardwaarde is s7jsonResponse.

Zie Afbeeldingskaarten.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49