gebruikersgegevens userdata

Gebruikersgegevens uit afbeeldingscatalogus. Retourneert gebruikersgegevens voor het item van de afbeeldingscatalogus dat is opgegeven in het URL-pad.

req=userdata[,text|{xml[, *coderen*]}|json]

coderen
UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1

De inhoud van catalog::UserData worden geretourneerd. Wanneer de opmaak 'text' is opgegeven, worden alle instanties van ?? in catalog::UserDataworden vervangen door regeleinde en aan het einde wordt een single-line terminator (CR/LF) toegevoegd. Als het URL-pad niet wordt omgezet in een geldig catalogusitem, bestaat het antwoord alleen uit een terminator met één regel. De juiste opmaak wordt toegepast wanneer de bestandsindeling xml of json wordt aangevraagd.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd.

De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::Expiration.

NOTE
Het dubbele teken is niet toegestaan in sleutelnamen van gebruikerseigenschappen.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. Standaard is s7jsonResponse.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49