Ruwheid roughness

Oppervlakteruwheid. Hiermee bepaalt u de relatieve glans van het materiaaloppervlak. Wordt gebruikt in combinatie met catalogus::Type en catalogus::Glans om 3D-reflectie-rendereffecten te beheren.

Eigenschappen section-70c3f2394fd8477ca83a369448907971

Geheel getal. Procentuele waarde in het bereik 0…100. Optioneel voor alle materialen. Wordt alleen gebruikt voor vignetten met meerdere spiegelingstoewijzingen of vignetten met 3D-reflectiemogelijkheid. Laat leeg of stel de waarde -1 in als dit niet bekend is of niet nodig is.

Standaard section-c6d5c0613a8745ddbd9f43c8c90b1580

-1; er wordt een standaardinstelling voor de server gebruikt.

Zie ook section-d08b59eb76824226b89c6fdf86bb5ce5

hard= , catalogus::Glans, catalogus::Type

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49