Glans gloss

Oppervlakglansheid Hiermee bepaalt u de relatieve glansheid van het oppervlak van het materiaal.

Deze waarde wordt door de renderer gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Selecteer de verlichtingskaart wanneer catalog::Illum is -1.
  • Bepaalt het glanseffect (spiegelende spiegeling) dat wordt gerenderd in combinatie met catalog::Type.
  • Bepaalt 3D-spiegelrendereffecten in combinatie met catalog::Type en catalog::Roughness.

Eigenschappen section-ddc475c0556f4f67b4cf62bd1bcd4bf7

Geheel getal. Percentage in het bereik 0…100. Optioneel voor alle materialen. Wordt alleen gebruikt voor vignetten met meerdere spiegelingstoewijzingen of vignetten met 3D-reflectiemogelijkheid. Laat leeg of stel de waarde -1 in als dit niet bekend is of niet nodig is.

Standaard section-2352721073524f1a8d461f64a363aac9

Het vignet levert een standaardwaarde op als deze waarde is ingesteld op -1.

Zie ook section-0213bbdb7d6d4974a7c53822957717c1

gloss= , catalogus::Ruwheid, catalogus::Type

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49