Verwijzing naar afbeeldingsgegevens/SVG image-svg-data-reference

Hoewel de afbeeldings- en SVG-gegevens sterk op elkaar lijken, blijven ze wel behouden in aparte tabellen in de afbeeldingscatalogus.

Als afbeeldingsgegevens vereist zijn, moet het relatieve of absolute pad van de afbeeldingsgegevensbestanden waarin de afbeeldingen worden gespecificeerd, worden opgegeven in attribute::CatalogFile. Als SVG-gegevens vereist zijn, moet het relatieve of absolute pad van de bestanden met SVG-gegevens worden opgegeven in attribute::SvgCatalogFile.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49