UseLastModified uselastmodified

Schakel laatst gewijzigde reactiekoppen in. Hiermee schakelt u het opnemen van de header met laatste wijziging in in cacheable HTTP-reacties die worden gegenereerd door Image Serving in of uit.

De server gebruikt de meest recente catalog::TimeStamp De waarde van alle catalogi/catalogusrecords die bij een reactie zijn betrokken, als Laatst gewijzigd koptekstwaarde.

Deze optie moet alleen worden ingeschakeld als een gedistribueerd cachenetwerk of een ander cachesysteem wordt gebruikt dat geen ondersteuning biedt voor labelkoppen.

NOTE
Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer het gebruiken van Laatst-Gewijzigde kopballen in een lading-evenwichtig milieu dat veelvoudige gastheren van de Beelddienst impliceert. Het in cache plaatsen van clients kan worden overgeslagen en het laden van de server kan toenemen als de servers om een of andere reden verschillende tijdstempels voor dezelfde catalogusvermeldingen hebben. Een dergelijke situatie kan zich als volgt voordoen:
  • Geen catalog::TimeStamp noch attribute::TimeStamp, zodat de wijzigingstijd van de catalog.ini bestand wordt gebruikt als standaard voor catalog::TimeStamp.

  • In plaats van de bestanden met de afbeeldingscatalogus te delen via een netwerkmontage, heeft elke server een eigen instantie van de catalogusbestanden op een lokaal bestandssysteem.

  • Twee of meer instanties van hetzelfde catalog.ini bestanden hebben andere wijzigingsdatums voor het bestand, mogelijk veroorzaakt door het onjuist kopiĆ«ren van de bestanden.

Eigenschappen section-7e26009b7d0a4a3ab234bf2a37f599e0

Markering. 0 om uit te schakelen, 1 om Laatst gewijzigde HTTP-headers in te schakelen.

Standaard section-4eb47aadab8b41609bef296a4115f9f4

Overgenomen van default::UseLastModified indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-4211a78f8a5b45629c62fed5ae82f1cb

catalogus::TimeStamp

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49