Het hulpprogramma 'playlog' the-playlog-utility

Het playlognut kan worden gebruikt om inhoud voor het de reactiecache van HTTP vooraf te produceren.

De bestaande Image Serving HTTP response cache is niet bruikbaar na een belangrijke versieverbetering (wanneer het eerste of tweede cijfer van het versienummer is gewijzigd). Als de server live naar de volledige-laadvoorwaarden na de upgrade moet worden gebracht, kan de server overbelast raken met de eerste paar uur van verzoeken van het cachegeheugen die ontbreken totdat de cache redelijk gevuld is en de aanraaksnelheid in het cachegeheugen toeneemt.

Om deze eerste belasting te voorkomen, playlog U kunt het hulpprogramma gebruiken om inhoud voor de HTTP-responscache vooraf te genereren. playlog haalt HTTP- verzoeken uit een bestaand dossier van het toegangslogboek en verzendt het naar de server om geheim voorgeheugeningangen te produceren. Voor typische gebruiksscenario's, is het voldoende om één enkel dossier van het toegangslogboek terug te spelen dat een waarde van het volledige dagverkeer bevat.

Naast het primeren van het HTTP-responscache na upgradeinstallaties, wordt het hulpprogramma ook gebruikt om cacheinhoud vooraf te genereren wanneer een nieuwe server wordt toegevoegd aan een omgeving die evenwichtig is verdeeld over de taken. speel eenvoudig een recent logboekdossier van één van de andere servers terug.

playlog kan worden gevormd om de meeste dossiers van het toegangslogboek te steunen die door vroegere versies van Beeld worden geproduceerd die.

Gebruik section-daa126ec469b4a9d90d59def4fdaacdd

playlog *logFile* [-n *col*] [-s *separator*] [-m *marker*] [-p *prefix*] [-x *suffix*] [-v] [-h] [-r *request method*] [-o *position*]

-p prefix

URL van hoofdmap die wordt gebruikt als voorbereiding op de aanvragen die uit het logbestand worden geëxtraheerd.

Standaard: http://localhost:8080/is )

-n col

veldnummer (kolom) dat de aanvraag in de logboeken bevat; 1.

Standaard: 16

-s scheidingsteken

Veldscheidingsteken; reguliere-expressiepatroon.

Standaard: [ ]+ )

-m markeren

Aanvraagmarkering; de in het logbestand vermelde verzoeken die moeten worden afgespeeld; reguliere-expressiepatroon.

Standaard: Verzoek: )

-x achtervoegsel

Achtervoegsel dat aan het verzoek wordt toegevoegd dat uit het logbestand wordt gehaald; kan worden gebruikt om afspeelverzoeken te scheiden van live-aanvragen in de logbestanden; a '? of het scheidingsteken '&' automatisch wordt ingevoegd; Het achtervoegsel kan naar elk logveld verwijzen op positie binnen accolades. De standaardwaarde komt overeen met het handtekeningveld md5.

Standaard: playlog={25} )

-v
In de modus Uitgebreid worden de gegenereerde verzoek-URL's afgedrukt op stdout .
-h
Een synopsis afdrukken naar stdout .
-r

request-method - te gebruiken HTTP-aanvraagmethode ( get|post|head|smart ).

Standaard: slim )

-o

request-method-pos - pos in logboekdossier om originele methode van te pakken.

Standaard: 15

Voor Windows is de bestandsnaam playlog.bat en op Linux is het playlog.sh.

Voorbeelden section-716e5c35e9fa4ee3a4b0687381fcea40

In het volgende voorbeeld worden alle aanvragen afgespeeld van een toegangslogbestand dat is gemaakt door Image Serving op Linux:

> cd /usr/local/Scene7/ImageServing/logs

> ../bin/playlog.sh access-2007-01-01.log -n 18 -s ' ' -m . -p http://localhost:8080

Het volgende bevel speelt alle verzoeken terug die in een dossier van het spoorlogboek worden gevonden dat door Beeld dat op Vensters wordt dienen wordt gecreeerd:

> "\Program Files\Scene7\ImageServing\bin\playlog.bat" d:\logs/access-2006-09-01.log

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49