Voorkeur voor serverbeheer server-administration-preface

In deze documentatie worden problemen met serverbeheer besproken en worden de configuratie-instellingen voor Dynamic Media Image Rendering beschreven.

Beoogd publiek

Deze documentatie is bedoeld voor systeembeheerders en webstramienen die Dynamic Media Image Rendering moeten installeren, configureren en beheren.

Documentconventies

Items die in deze documentatie worden beschreven, worden vaak vooraf ingesteld door de volgende itemtypen:

attribute::Item
Een naam met het voorvoegsel 'attribute::' verwijst naar een afbeeldingscataloguskenmerk.
catalogus::Item
Een naam vooraf voorzien van 'catalog::' verwijst naar een gegevensveld voor een materiaalcatalogus.
icc::Item
Een naam met de voorvoegsel 'icc::' verwijst naar een veld in de ICC-kleurenprofielkaart.
macro::Item
Een naam met het voorvoegsel 'macro::' verwijst naar een veld in de macrodefinitietabel.
regels:Item
Een naam met een voorvoegsel 'ruleset::' verwijst naar een element in een URL-voorverwerkingsregelset.
default::Item
Een naam met de voorvoegsel 'default:' verwijst naar een kenmerk van de standaardafbeeldingscatalogus.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49