textPath textpath

Tekstpad. Geeft het pad aan dat moet worden gebruikt als basislijn voor de tekst die bij textPs= wordt geleverd.

textPath= pathDefinition

pathDefinition
Padgegevens.

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, met inbegrip van een beschrijving van pathDefinition.

NOTE
Verschil van clipPath=tekstpaden worden niet automatisch gesloten wanneer 'z' of 'Z' niet is opgegeven aan het einde van een subpad.

pathDefinition kunnen meerdere subpaden bevatten. Tekst wordt op de subpaden weergegeven in de opgegeven volgorde.

De RTF-opdrachten \ql, \qc, \qr, \li, en \ri kan worden gebruikt om de weergegeven tekst langs het pad te plaatsen.

Eigenschappen section-068137df436c46b9b55d271eb60e7285

Kenmerk tekstlaag ( textPs= alleen). Genegeerd door andere lagen. Van toepassing op layer=0 indien gespecificeerd voor layer=comp. Genegeerd als textPs= aanwezig zijn.

Er wordt een fout geretourneerd als een laag beide textPath= en textFlowPath=.

Standaard section-697b1f2cfc43498080a31327e6eb173d

Geen, voor standaardtekstrendering.

Zie ook section-3050d8f47e1d4f5c9b474dece45ea93d

textPs= , clipPath=, textFlowPath=, Tekstlagen

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49